Denne artikkelen sto i Østlandets blad 13. juli 2005.

 

Besøk fra Tyskland

Med ordfører Eldegard og rådmann Malinowski i spissen ga Ski kommune 6.juni en mottagelse på Valdemarhøy for Laatzen sin borgermester Neumann, Schützenverein Gleidingen sin president Felis og Tordenskjoldklubbens Pluskota  til sammen 8 gjester fra Gleidingen i Tyskland og for Blæselaget. Ordføreren berømmet i sin tale bl.a. hva orkesteret fra Langhus – som et av kommunens innpå 300 frilynte lag/foreninger, hadde fått til av heder og anerkjennelse ved sine frekventerte spilleoppdrag under Gleidingens byfest. Å få sin egen gate i utlandet det er sjelden det. Et flott eksempel på kulturutveksling over landegrensene som også setter Ski på kartet langt ned i Europa, fortsatte en strålende opplagt ordfører.

I sin takk berømmet borgermester Neumann i Gleidingen LB’ sitt gode humør og spill og Orkesteret var populære gjester for dem og ville alltid være velkomne tilbake. Han overrakte ordføreren historiske dokumenter fra Gleidingen – en kommune med nær 700 års historie og inviterte Eldegard og Malinowski sammen med Blæselaget til byfesten pinsen 2006. Et flyfoto avmerket de ”norske gater”: Tordenskjoldstrasse og Langhusveien - et lite stykke Norge i Tyskland, ble overrakt kulturetatens Mette Skrikerud som lovet bildet opphengt på Langhuset.

Presidenten i SVG Felis, takket for den varme mottagelse i kommune og LB’s allsidige program og overrakte vertskapet hver seg, en ”og’smak” spesielt fra Hannover.

Blæselagets æresmedlem i Gleidningen Wolfgang Pluskota, også aktiv i den stedlige Tordenskjoldklubben - overrakte ordføreren byvåpenet fra egen samling som et uttrykk glede over at hans visjon for fredelig kulturforståelse over landegrensene som her kan viderebygges mellom Norge og Tyskland, og mellom kommunene Ski og Laatzen/Gleidingen.

Til slutt takket Blæselagets leder Trond Amundsen, og minnet om at dette vel var 1. gangen at Blæselaget var i offisiell mottagelse hos Ski kommune – det med ordfører og rådmann i spissen!

 

Mottagelsen på Waldemarhøy hadde høytidelig start ved at Blæselaget ved ankomst spilte de 2 lands nasjonalsanger. Tidligere samme dag hadde rådmann Malinowski informert gjestene både i rådhuset og vist frem Haugsjordet ungdomsskole, Industrifeltene på Langhus samt den nye sansehagen.

 

Langhus Blæselag’s mange spillebesøk til Gleidingens årvisse by - og skytterfester, har som kjent ført til at Blæselaget har fått sin egen gate, ”Langhusveien” i denne lille byen rett syd for Hannover. Det var også i Gleidingen at den største norske sjøhelten noen sinne Petter Wessel Tordenskjold, døde etter duell mot den svenske graf von Stahl i 1720. Tordenskjolds minne ivaretar tyskerne årlig på en pietetsfull måte. Og Blæselaget er med på hylningen hvert 2.år.

 

På programmet sto ellers spesialomvisning i Stortinget av Stortingsrepresentant Kjell Engebretsen, lunch på kongsgården og besøk på Bygdøy folkemuseum. Det var tur på fjorden med reker og spill samt Oslobesøk på selve festdagen for unionsoppløsningen 7. juni.

 

Severin Breivik

BESØK: Tyskere på besøk til Ski og Langhus Blæselag i ordførermottagelse under feiringen av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen!

På bildet:

1. rekke fra venstre: Severin Breivik, Ortsbürgermeister Alfred Neumann, ordfører Gunvor Eldegard, æresmedlem og ildsjel Wolfang Pluskota og fra Schützenverein Gleidingen: Connie Felis, president Hubert Felis og Peter Jessberger.

2. rekke: Blæselagets leder Trond Amundsen, Per Bøhler, leder for kulturavdelingen Mette Skrikerud, rådmann Richard Malinowski, Per Fjeldstad.

3. rekke: Gudrun Guldal, Rolf Gundersen, Ulf Husby, Nancy Strandli, Per Olav Jensen.

4. rekke: dirigent Roar Magnussen, fru Neumann, Tordenskjoldklubbens Armin Schmidt, Bjørn Sæves, Tordenskjoldklubbens Wilhelm Schmidt.

Aller bakerst: Ørnulf Dahl.